Infectieziekten Inf@ct

Wat is Inf@ct

Inf@ct - een berichtenservice over infectieziekten
Inf@ct is een berichtenservice over infectieziekten en onderdeel van de LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziekten). De LCI maakt deel uit van het Centrum voor Infectieziekten (CIb) van het RIVM.
Deze service ging april 2001 van start, in samenwerking met de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).

Inf@ct maakt het mogelijk dat de beroepsgroepen snel berichten kunnen ontvangen over ontwikkelingen of incidenten op het gebied van infectieziekten. Alle deelnemers kunnen via de redactie van Inf@ct reageren. Tijdens een crisis kan Inf@ct bovendien zorgen voor snelle communicatie van de LCI met alle direct betrokkenen. Inf@ct- en Labinf@ctberichten (inclusief de bijlagen) zijn vertrouwelijk.
Deelnemers uit beroepsgroepen
Inf@ct is uitsluitend bedoeld voor personen uit een van de volgende beroepsgroepen:
  • artsen infectieziektebestrijding van GGD'en;
  • verpleegkundigen infectieziektebestrijding van GGD'en;
  • artsen-microbioloog (leden NVMM);
  • (pediatrisch) infectiologen (leden VIZ);
  • deskundigen infectiepreventie (leden Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg, VHIG).

Daarnaast kunnen vertegenwoordigers van koepelorganisaties en inspecties deelnemen. Zij geven relevante signalen door naar hun achterban. De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd:
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Artsen-microbioloog (deelnemers van Labinf@ct) zijn automatisch lid van Inf@ct.
Eenvoudig aanmelden
Belangstellenden uit de beroepsgroepen kunnen zich aanmelden via deze website. Klik in de linker menubalk op 'Aanmelden'. U kunt het aanmeldformulier invullen en versturen. Na acceptatie van de aanmelding ontvangt de deelnemer een e-mail met zijn of haar inloggegevens. Aanmeldingen op privé-e-mailadressen worden niet geaccepteerd.

Berichten ontvangen via de e-mail, berichten versturen via de website
Als deelnemer ontvangt u de berichten op het door u aangegeven e-mailadres. Op de website vindt u, na inloggen, een archief van alle eerder verstuurde Inf@ct-berichten.
Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met Martine Spies of Kata Ottovay op telefoonnummer 030 274 7000 of een e-mail sturen naar: info.infectieziekten@rivm.nl.
beeldmerk VIZ beeldmerk NVMM beeldmerk LCR beeldmerk Werkgroep Infectie Preventie